Archive for the ‘Notice Board’ Category

NIOS का कार्यक्रम स्थगन सम्बन्धी सुचना!

मिती: 2073-04-01         N.I.O.S को कार्यक्रम स्थगन गर्ने नेपाल सरकार , शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार NIOS सम्बन्धीका कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगन गरिएको छ| पुराना विधार्थीहरुको हकमा कुनै कागजपत्र सम्बन्धी कार्य गर्नु परेमा, १०:३० देखी १२:३० बजे भित्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ|   हिमाली एजुकेशनल रिसर्च ईन्स्टिच्युट 4770480
Notice from Ministry of Education
Intimation/Hall Ticket And Identity Card for Apr-May 2015 Examination

Please Collect your Identity card and Intimation/Hall Ticket for April- May 2015 Examination.   To Print Your Hall Ticket Click here
Date sheets for April 2015

Click here to view examination date sheet for April 2015: 
Registration of Backpaper Examination

Dear Students, Please contact our office to submit your backpaper examination fee for April-May 2015 Examination. Last Date of Registration: 31 Dec,2014 With Late Fee: 1st Jan to 10th Jan, 2015