मिती: 2073-04-01        

  • N.I.O.S को कार्यक्रम स्थगन गर्ने नेपाल सरकार , शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय अनुसार NIOS सम्बन्धीका कार्यक्रमहरु हाललाई स्थगन गरिएको छ|
  • पुराना विधार्थीहरुको हकमा कुनै कागजपत्र सम्बन्धी कार्य गर्नु परेमा, १०:३० देखी १२:३० बजे भित्र कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध छ|

 

हिमाली एजुकेशनल रिसर्च ईन्स्टिच्युट
4770480

Please Collect your Identity card and Intimation/Hall Ticket for April- May 2015 Examination.

 

To Print Your Hall Ticket Click here

Dear Students,

Please contact our office to submit your backpaper examination fee for April-May 2015 Examination.

Last Date of Registration: 31 Dec,2014

With Late Fee: 1st Jan to 10th Jan, 2015